Gods beloften voor Ismaël

In de kerk wordt vaak verteld over Izaäk, de zoon van Abraham, waar God een verbond mee sloot. God beloofde trouw te zijn aan het volk dat uit hem zou komen, Israël.

Maar weinig mensen realiseren zich dat God ook beloofd heeft om mee te gaan met Ismäel, de oudste zoon van Abraham. Uit Ismaël zijn de Arabische volkeren ontstaan. Wat zijn Gods beloften aan hen? Heeft God een plan met de Arabische wereld?

Op 6 april komt Laurens de Wit voor de derde keer naar Overvecht om hierover te vertellen. De avond begint om 20.00u in Woongemeenschap Overhoop, Camera Obscuradreef 120.