Nieuws uit het netwerk

De dag die je wist die zou komen is eindelijk daar… de zon schijnt! De slippers die we een jaar geleden netjes hadden opgevouwen, de korte broeken en de bloemige badpakken, al die frivole zomerse frutsels waarvan we vreesden dat ze dit jaar gewoon in de kast zouden blijven liggen mogen er weer uit. Het daglicht, de uitsloverige groenigheid van alle Overvechtse bomen, de eerste slaoogst: al die dingen geven weer nieuwe energie om vol enthousiasme door te blijven gaan met het zoeken naar sporen van Gods koninkrijk in deze wijk.

En waar vonden we die sporen de afgelopen tijd? In de open vieringen bijvoorbeeld. Sinds een tijdje is er elke derde zondag van de maand tussen 15.30 en 17.00 een open viering voor buurtbewoners. De vieringen worden georganiseerd door de huisgemeente, maar vinden plaats in Overhoop. Het is mooi om te zien hoe er elke maand weer een paar nieuwe mensen bijkomen. Soms mensen die al heel lang niet meer in een kerk zijn geweest of weinig sociale contacten hebben.

In het bericht dat een bevriend Iraans stel uit Overvecht een verblijfsstatus heeft gekregen! In de periode dat zij hier illegaal verbleven, zijn er veel mensen uit het netwerk geweest die hen voor een tijdje in huis haalden, voor hen hebben gebeden of hen financieel ondersteunden.

In de maandelijkse bidstonden bij Leendert en Marianne, waar elke laatste zondag van de maand mensen samenkomen om te eten, verhalen uit te wisselen en te bidden voor Overvecht.

In de Overhoopsessies : maandelijkse thema-avonden waarin we met elkaar in gesprek willen gaan over hoop en wanhoop, oorlog en vrede, radicale liefde en prikkelend geloof. Hoe ontstaat zo’n gesprek? Door schrijvers en vredesactivisten uit te nodigen en hen te laten vertellen over de dingen die ze gezien en meegemaakt hebben bijvoorbeeld. Of door onder leiding van een Jezuïetenpriester te oefenen met het zogenaamde levensgebed. Of door gewoon een mooie film te kijken en erover door te praten. Alle sessies leverden bijzondere en inspirerende momenten op en we zijn dan ook van plan om hier gewoon lekker mee door te gaan! De eerstvolgende Overhoopsessie staat in het teken van Syrië (zie agenda) en vindt plaats op vrijdag 5 juli.

In… nog een heleboel andere mooie, ontroerende, samenbindende gebeurtenissen, waar wij drieën misschien helemaal geen weet van hebben. We zijn benieuwd in welke situaties jullie glimpjes van Gods koninkrijk zien! Laat het ons weten, dan plaatsen we jouw verhaal misschien in de volgende Leven in Overvecht.

Een hartelijke groet,
Karlien, Paul en Frank