Jezus wint van de dood!

Misschien heb je de Paasspeurtocht gedaan door Overvecht? Dan weet je dat we vieren dat Jezus is opgestaan. Ze hadden hem vermoord, geëxecuteerd. Hij heeft het allemaal geaccepteerd, zonder terug te slaan of boos te zijn. Hij gaf zijn leven voor de mensen, voor zijn vrienden en voor alle anderen.

Maar God heeft hem laten opstaan uit de dood. Dat is absurd, ongekend. Dat kan helemaal niet. Het is tegen alle logica in.

Toch is dit niet zomaar een verhaaltje, de uitkomst van de speurtocht. Het is iets wat al 2000 jaar mensen in vuur en vlam zet, omdat ze het écht geloven.

Zelfs nu nog in Overvecht geloven veel mensen dat.

Lees verder

Orchideeën beschermen

Staatsbosbeheer heeft in het Gagelbos, vlakbij fort de Gagel, zeldzame wilde orchideeën gevonden. Die kunnen uit eeuwenoude zaadjes groeien als de juiste schimmels in de bodem zitten. Dat is hier dus gebeurd, vlak onder onze neus! Er beginnen ook andere zeldzame bloempjes uit de veengrond te komen, maar de namen heb ik niet onthouden :).

Lees verder