Zondagse vieringen

Elke zondag komen we samen om te bidden, te zingen, te ontmoeten en te leren. Dat doen we in verschillende gebouwen, ieder kerkgenootschap heeft zijn eigen gewoontes en traditie.

Klik hier voor meer informatie over deze groepen:

De meeste diensten vinden ’s ochtends plaats. De buurtkerk heeft ’s middags een dienst. Bij de Living Tree beginnen ze met een ontbijt, bij de Buurtkerk sluiten ze af met een avondmaaltijd. En koffie en thee hebben ze allemaal!

Gebeden

Verschillende kerkelijke groepen in Overvecht hebben een ochtend- of avondgebed. We zijn vaak gewend om alleen naar de activiteiten van onze eigen club te gaan, maar dat hoeft dus niet. Iedereen is van harte welkom bij een van de volgende gebedsmomenten.

dinsdag 9.00 – Rafaëlkerk

woensdag 8.40 – Johannescentrum

donderdag 9.00 – Rafaëlkerk (met koffie)

De vieringen duren ongeveer 30 minuten. Mooie rustmomenten in de week. En een mooie manier om aan elkaar te laten zien dat we uiteindelijk allemaal één kerk zijn.

Gods beloften voor Ismaël

In de kerk wordt vaak verteld over Izaäk, de zoon van Abraham, waar God een verbond mee sloot. God beloofde trouw te zijn aan het volk dat uit hem zou komen, Israël.

Maar weinig mensen realiseren zich dat God ook beloofd heeft om mee te gaan met Ismäel, de oudste zoon van Abraham. Uit Ismaël zijn de Arabische volkeren ontstaan. Wat zijn Gods beloften aan hen? Heeft God een plan met de Arabische wereld?

Op 6 april komt Laurens de Wit voor de derde keer naar Overvecht om hierover te vertellen. De avond begint om 20.00u in Woongemeenschap Overhoop, Camera Obscuradreef 120.