Voortgang

Telkens denken we dat we er zijn… duikt er weer een nieuw obstakel op voor de koop van ons pand.

We hebben een akkoord met Mitros, er staat intussen ook een koopcontract op papier, maar nu heeft de controlerende instantie, de Autoriteit Woningcorporaties, geoordeeld dat het niet aan de regels voldoet. We zijn nu samen met Mitros bezig om hier een oplossing voor te verzinnen. Geduld, geduld…

Ondertussen lukt er ook een heleboel wél. Hier de stappen die we al hebben gezet:

Businessplan schrijven

Renovatieplan en meerjarenbegroting maken

€ 1,5 miljoen financiering zoeken bij particulieren, PKN, gemeente Utrecht en GLS bank

Akkoord sluiten met Mitros

Koopcontract opstellen met Mitros

Duurzaam energieplan opstellen met Energiepaleis

Warmte- en installatieplan opstellen

Bouwtekeningen maken met M’n architect

Bouwtekeningen afstemmen met Commissie Welstand

Statuten van de woonvereniging wijzigen

Stichting oprichten voor giften

Bouwteam vormen met aannemer

De stappen die we nu nog moeten zetten (dit jaar nog) zijn de volgende:

  • Allereerst: afspraken met Mitros maken om te kunnen kopen binnen de regels van de Autoriteit Woningcorporaties
  • Koopcontract tekenen met Mitros
  • Tegelijkertijd: uitgebreide kostenraming maken met de aannemer en de installateur
  • Handtekening vragen van de financiers
  • Definitief Ontwerp maken met de architect
  • Omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente
  • ANBI-status aanvragen voor Stichting Overhoop
  • Renovatieplan opstellen met de aannemer